Microring

Metóda microring, nazývaná aj mikrokrúžky patrí medzi najstaršie metódy predlžovania vlasov. Spoje napramienkovaných vlasov určené pre túto metódu sú ukončené keratínom – tzv. íčkovým spojom. Microring je krúžok dlhý asi 2 mm, ktorý je vyrobený z kovu. Do vlasov sa pripevňuje jedným stlačením špeciálnymi kliešťami.

Pozor! Pokiaľ už máte zakúpené vlasy, ktoré si nechávate predlžovať inou metódou a rozhodli ste sa pre predĺženie vlasov metódou trubičky – nemusíte si zakúpiť nové vlasy. Vaše vlasy prerobíme na metódu trubičky!