Eurolock

Eurolocková metóda je veľmi podobná metóde mikroring. Ukončenie spojov pre túto metódu je rovnako keratínom – tzv. íčkovým spojom. Eurolock je spoj dlhý cca 6 mm, na jednej strane ukončený rozšíreným koncom a je vyrobený z kovu. Do vlasov sa pripevňuje dvoma stlačeniami špeciálnymi kliešťami.

Pozor! Pokiaľ už máte zakúpené vlasy, ktoré si nechávate predlžovať inou metódou a rozhodli ste sa pre predĺženie vlasov metódou trubičky – nemusíte si zakúpiť nové vlasy. Vaše vlasy prerobíme na metódu trubičky!